شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۴

عکس

خاتمی خبر دست دادن با کاتساو را تکذیب کرد و گفته شد عکسش در کنار کاتساو حقه عکاسی بوده. دیشب من در اخبار شبکه های خارجی دقت کردم. جایی در یک تصویر خاتمی با فاصله دو نفر کنار کاتساو بود. البته عکسی که مخابره شده یک اما دارد. این عکس با لنز تله گرفته شده بنابر لین وقتی خاتمی در فوکوس است بعید است کاتساو با یکی دو متر فاصله آنقدر واضح باشد. شاید این عکس قلابی باشد. نکته دیگر این است که با آن همه دوربین که خیلی هاشان هم روی خاتمی زوم شده بود باید تا حالا فیلمی از این واقعه اسفبار!(البته برای ج.ا.ا) مخابره شده باشد که تا این زمان خبری نیست

جمعه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۴


! Posted by Hello
خبر دست دادن خاتمی با موشه کاتساو(قصاب)همشهری سابق و رییس جمهوری فعلی اسرائیل تنها خبری بود که در این بیست و چند روزه می توانست موتور نوشتنم را روشن کند.
رییس جمهور خاتمی که در چند ملاقات مهم اش حتی حاضر به گرفتن عکس یادگاری با کلینتون و جرج بوش نشده بود اینک تابو شکن شده. شاید بهانه اش شرایط و حرمت نگاه داشتن در برخورد با یک انسان باشد که دست به سوی او دراز کرده..اما مگر ورزشکاران ما که در میدانی ورزشی و نه سیاسی حتی جرات ابراز تمایل به مقابله با حریفان اسراییلی ندارند چنین دلیلی را می پذیرند؟ واکنش رهبر چه خواهد بود؟

دوشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۴


Posted by Hello