دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۵

فينال جام جهاني


تيم ملي آفريقاي متحد1 فابيو کاناوارو1

بي مزه تزين و خنک ترين جام جهاني که تا به حال ديده بودم تمام شد. بي هيچ بازي به ياد ماندني. بازيکن استثنايي و حتي يک شگفتي! فقط به نظرم آفريقاي ها بازنده اصلي بودند. هم در دور مقدماتي. هم فينال. نمي دانم چرا به اشتباه به اين تيم مي گفتند تيم ملي فرانسه؟
 Posted by Picasa