سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۴

ناگفته هايي از سفر احمدي نژاد به عربستان

سفر ناتمام احمدي نژاد در عربستان تحت تاثير سقوط هواپيماي خبرنگارن به درستي مورد بررسي قرار نگرفت. ديشب, آشنايي که از نزديکان تسخيري رييس هيات ايراني اعزامي به عربستان بود از قول او نقل مي کرد که بعد از سخنراني احمدي نژاد در مورد هولوکاست در جمع سران کشورهاي اسلامي, به فاصله يکي دو ساعت مقامات عربستاني محترمانه عذر رييس جمهور را خواسته اند و خواستار اتمام زودهنگام سفر احمدي نزاد به عربستان شده اند. وقتي اين را به رييس جمهور اعلام مي کنند او ابراز مي دارد که" ما تازه مي خواستيم بريم مدينه زيارت!" که طبيعتا کسي حرف ايشان را تحويل نمي گيرد. جناب رييس هم بلافاصله دست به اقدامي تلافي جويانه مي زند. جمعي از خبرنگاران را دعوت مي کند و پيش از بازگشت زود هنگامش دوباره همان حرف ها در مورد اسراييل را تکرار مي کند. که اين نيز با اعتراض رسمي سعودي ها به سرپرست هيات ايراني رو به رو مي شود. خلاصه آقاي رييس جمهور دست از پا دراز تر به ايران پس فرستاده مي شوند. البته اين توجيه را داشته اند که به خاطر سقوط هواپيماي خبرنگاران سفر خود را به عربستان ناتمام گذاشته اند
Posted by Picasa