سه‌شنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۴

کانال ایران رود

روح شاه مرحوم در آرامش باد. سالها دلایلی بر بلند روازی و خود بزرگ بینی اش برایمان بازگو کرده بودند که این دغدغه یکیشان بود. بگذارید اعتراف کنم من هم علیرغم همه اثرات مخرب زیست محیطی این طرح تا دسته پایه ام. اصلا گور پدر کویر مرکزی ایران کرده. کاش بی خیال کانال آب ببندند به میانش تا همه اش اقیانوس شود این دریای بی خاصیت و بی رنگ شن و ماسه. ما که در بی آبی قم لعنتی بار آمده ایم رویایمان است رودخانه ای, دریاچه ای زهر ماری نزدیک به منظره پنجره آشپزخانه مان باشد. گیرم که آب همه حرم حضرت معصومه را هم بر دارد