جمعه، آبان ۰۶، ۱۳۸۴

حامد يوسفي

واقعا علت علاقه بيش از حد آي اس پي ها در ايران به فيلتر کردن وبلاگ حامد يوسفي،
روزگار من را نمي دانم. حکومتي که از يک جوان بيست و يکي دو ساله اينقدر وحشت دارد جلوي آمريکا با اتم لجبازي مي کند و براي محو اسرائيل خط و نشان مي کشد! چقدر تضاد ؟ نمي دانم تا کي بايد منتظر يک حکومت مرکزي قوي در ايران باشيم؟ حکومتي که برنامه هاي بلند مدتش در نهايت بهروزي ارمغان آورد نه کارگزاراني که تنها در پي دفع وقت و در بهترين حالت گذران امور روزمره سياسي/اقتصادي/اجتماعي و فرهنگي مردم هستند.راستي بر و بچه هايي که آن طرف دنيا وبلاگ من را مي خوانيد. اينجا اورکات فيلتر شده.مي دانم تولد يکي دونفرتان همين روزها بوده. متاسفانه تاريخ دقيق را نمي دانم
 Posted by Picasa