چهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۴

چارلی و کارخانه شکلات سازی


! Posted by Picasa
چارلی و کارخانه شکلات سازی همانی بود که باید باشد.بیست و خرده ای سال پیش کتابش را خوانده بودم . تقریبا هیچ چیزی به یادم نمانده بود. فیلم خوبی بود گرچه کیفیت تصویری فیلمی که من دیدم تعریفی نداشت اما صحنه ها واقعا رویایی بود. فیلم داستان عجیبی نداشت و کاراکتر ها هم چندان غریب نبودند اما درخشان ترین نکته بازی جانی دپ بود.بازی اش خیره کننده بود. آنهم در این نقش سهل و ممتنع
در صحنه ای چارلی یک ده دلاری از روی زمین پیدا می کند. دقت کنید ببینید شما هم مثل بعضی ها تصویر جان کری را روی آن می بینید یا نه!؟ من که ندیدم