شنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۴

دینامیت

امروز بین زمین و آسمان بودم پشت فرمان. بعد از ظهر. پدرم بغل دست نشسته بود.می رفتیم خانه عمه. گفتگوی حسین درخشان با بهنود را سی دی کرده بودم. جمعی منتظر بودند برویم و گپ سیاسی بزنیم. در یک غروب جمعه گرم و نفرت انگیز. کلی دوا خورده بودم. برای سرماخوردگی لعنتی که هر یک هفته در میون به سراغم میاد. این دو سه روزه عجیب عصبی ام. فکر می کردم به خاطر این مریضی مزخرف باشد. اولین موتوری که از کنارم رد شد و بوق زد انگار کسی تا آرنج به ماتحتم فرو کرده. دیوانه وار دنبالش کردم. یارو ترسید. فرار کرد. پدرم مثل همیشه خود دار و مظلوم نگاهم کرد. سرفه ای کرد. زدم کنار. او نشست. مریضی لعنتی اذیت می کرد. از بچه گی بد مریض بودم. سر چهار راه نیایش بین خواب و بیداری بودم که با صدای بد و بیراه پدرم به ماشین جلویی از جا پریدم. عجیب بود. الکی با طرف دعوا می کرد . تا خانه عمه سه چهار وعده دعوای الکی دیدیم. اشکال از من نبود. یا سرما خوردگی. مردم این دو سه روزه به سرشان زده. همه عصبی اند. آفتاب هم که سنگ تمام گذاشته. بی رحمانه می تابد. رسیدیم به خانه عمه. هیچکدام حوصله نداشتیم پیاده شویم. بالاخره رفتیم بالا. جناب سرهنگ م..شوهر عمه ام از آن حزب الهی های باستانی است. او هم فحش ناموسی میداد. می گفت این ... از کجا پیدایش شده..با این ریخت و ترکیب! سی دی را گذاشتم. گوش کردیم.ده دوازده نفره. یک کم آرام شدیم. بهنود عجب آرامشی دارد. آن هم شب وقوع مصیبت! کامران سی دی را گرفت. می خواست ببرد بازار. برای رفقا...آمدیم خانه. هوا هنوز گرم است.لپ تاپ را روشن کردم. باید هرچه سریعتر این رسومه لعنتی را تمام کنم. همینطوری هم خیلی دیر شده. در سی سالگی. سی سال علافی. حالا هم در بدر. رفتم سراغ اینترنت. صبحانه. عادتی. "احمدی نژاد معاون فرهنگی اش کلهر را عزل کرده!" لعنت به اینترنت. لپ تاپ کوفتی!خاموشش کردم. امشب پدرخوانده1 پخش می شود.گور پدر احمدی نژاد. این پفیوز از کجا پیدایش شد؟... سینه درد امانم را بریده

3 Comments:

Anonymous atefe naeemi said...

salam. bad az modatha neveshte hatoon ro khoondam va lezat bordam. chand vaghte tasmim gereftam dobate benevisam. in adress e jadid e weblog e mane:
http://fallingup.persianblog.com

۶:۳۷ بعدازظهر  
Anonymous atefe naeemi said...

salam. bad az modatha neveshte hatoon ro khoondam va lezat bordam. chand vaghte tasmim gereftam dobate benevisam. in adress e jadid e weblog e mane:
http://fallingup.persianblog.com

۶:۳۷ بعدازظهر  
Blogger payvand said...

من ادم بی غیرتی هستم

http://bachehpapati.blogfa.com/

۸:۱۴ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home