شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۴

یک سوال از رهبر


! Posted by Hello

امیدوارم روزی کسی دستش به رهبر برسد و این سوال پرسیده شود
اقای خامنه ای..شما منطقی برای بحث شرکت در انتخابات مطرح کرده اید و طبق آن منطق نتیجه ای گرفته اید. شما می گویید رای هر فرد به هر کاندیدایی فارغ از گرایشات سیاسی مستتر در رای داده شده تاییدی است بر نظام. طبق این منطق بیست وم پنج میلیون در انتخابات شرکت کرده اند و نظام را دوباره تایید کرده اند. آیا بر اساس این قاعده قبول دارید بیست و دو میلیون نفر مخالف این نظام هستند یانه؟ اگر نه..آیا منطق شما ایراد دارد و اگر آری .. آیا فکر نمی کنید حکومتی که حدود نیمی از مردم از اساس با وجود و هستی آن مخالفند مشروعیت کمی دارد؟
موضوع موافقت با یک دولت نیست..موضوع عدم قبول مشروعیت یک نظام است!جواب شما چیست؟