پنجشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۴

به معین رای می دهم


! Posted by Hello

من امیدی به عدم شرکت مردم در انتخابات و کاهش معنی دار رای دهندگان ندارم.اصولا امکان چنین امری در حالت فعلی و بدون هماهنگی ملی محال است. پس بهتر است حق انتخاب را از خودم سلب نکنم. به معین رای می دهم