جمعه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۴

همیشه سگ زرد برادر شغال نیست

ناگهان به این تصور رسیده ام که شاید داریم اشتباه عدم شرکت در انتخابات پیشین مجلس را تکرار می کنیم. ما ایرانیها عاشق پیدا شدن یک منجی نهایی هستیم. با همین رویاها بود که تغییرات تدریجی در حکومت پیشین را تحمل نکردیم و با تمام وجود خواستیم خمینی بیاید. و بعد باز این بازی تکرار شد.شاید بهتر است از این به بعد سعی کنیم در سرنوشت خودمان دخیل باشیم. شاید نتوانیم اما لااقل سعی مان را می توانیم بکنیم. به نظر من معین اگر آمدنی باشد بسیار تفاوت دارد با دولت هایی که هاشمی یا آن چند نفر دیگر تشکیل خواهند داد. لطفا عاقل باشیم. همیشه سگ زرد برادر شغال نیست