سه‌شنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۴

معجزه هاشمی

! Posted by Hello
امشب تنها سوار بر ماشین میرداماد رو گز می کردم.از میدان محسنی به سمت غرب. دنبال یه ساندویچی کوفتی. دیروقت بود. جلوی جواهری مظفریان دو تا دختر قرتی کوتوله پریدن جلو..با کلی پوستر هاشمی رفسنجانی. شیشه رو دادم پایین. دختره ماشین رو پر کرد از کثافات هاشمی.عکس و الباقی...بهش گفتم: می دونی داری چکار می کنی یا نه؟ گفت: چطور مگه؟ گفتم: چرا برای هاشمی تبلیغ می کنی؟ سنت قد میده بدونی تو هشت سالی که رییس بود چه گهی زده بود به اقتصاد و فرهنگ و امنیت؟ گفت: الان از همه بهتره..نیست؟ گفتم: نه.. گفت: چرا..هست
نگاهی بهش انداختم و رفتم. نمیدانم در این مدت محدود چکار کرده اند که این دیو بی ریش شده بت آزادی جوانهای لاقید و دو دره؟