پنجشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۴

ماجرای بحرین و ژاپن..کمی هم معین


! Posted by Hello

امروز بخشی از صحبتهای معین در شبکه اول را دیدم. به نظرم از خاتمی عملگرا تر است. چرا؟ ساده است ..خاتمی خطیب خوبی است و زبان بازی را در حوزه خوب یاد گرفته اما معین یک صدم خاتمی توانایی سخنرانی ندارد و باید برای جبران خلا تاثیر گذاری بر حامیان و مخاطبانش عمل کند. روی دیگر ماجرا هم به حرفه او باز می گردد. یک پزشک به جای بازی با الفاظ و نظریه پردازی سعی دارد در کوتاهترین زمان ممکن علت درد را بیابد و به سرعت وارد عمل شود. البته همه این حرفها در صورتی است که به کل ماجرا با خوشبینی نگاه کنیم.. یعنی رد صلاحیت معین یک بازی از پیش تعیین شده و در جهت به صحنه کشیدن سیاهی لشگر بیشتر به صحنه انتخابات نبوده باشد. بدبینم؟! باور کنید از آخوند جماعت هیچ چیزی بعید نیست
و اما ایران و بحرین. فکر می کنم شما هم به این موضوع فکر کرده اید. به تلافی کاری که بحرین 4 سال پیش با ما کرد. پرچم های ایران که به پرچم ژاپن گره زده شده باشد و بعد از برد یا مساوی در برابر بحرین در ورزشگاه گردانیده شود ...ایده خوبی است