جمعه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۴

ضد تبلیغ لوس

از صبح امروز تا به حال که ساعت یک بعد از ظهر است چیزی حدود 200 بار از شبکه های مختلف سیما بر درخواست بوش از مردم ایران مبنی بر عدم شرکت در انتخابات تا کید شده! ب