چهارشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۴

ترور کثیف


! Posted by Picasa
ترور قاضی مقدس بی هیچ شک و شبهه ای کثیف و ناجوانمردانه است. کثیف است چون ترور هر کسی در هر مکانی و با هر انگیزه ای نا مقدس و غیر قابل توجیه است و نا جوانمردانه است همانطور که کشتن سعید امامی بود. این قربانی کردن جان نثاران برای هدفی والا( مثلا کس شری مثل حفظ نظام!) است.باید بی هیچ درنگی این اقدام محکوم شود. عملی که تنها کارکرد آن تحت اشعاع قرار دادن مرگ از پیش اعلام شده و قریب الوقوع گنجی است.