جمعه، آبان ۲۷، ۱۳۸۴

موجود عجيب و جشنواره فيلمهاي 100

هفته قبل،جمعه و شنبه و قسمتي از يکشنبه،ده دوازده نفر جمع شديم خانه يکي از دوستان. هشت فيلم 100 ثانيه اي ساختيم. غير از من بقيه بچه ها همه حرفه اي تصوير بودند. سينما و تلويزيون. حتي يکي دو تئاتري هم داشتيم. از صبح ساعت هفت شروه مي کرديم تا يک و دو ي شب. همه کارهاي مربوط به فيلم بقيه را انجام مي داديم. فيلمبردار و مخصوصا صدابردارمان هم از دوستان حرفه اي سينما بودند. با خرج بسيار کم کار کرديم..بگذريم که ضبط ماشين من را براي بار هزارم بردند! دو سه روز لذت بخشي بود. واقعا لذت بخش. حالا فيلمها تمام شده. فيلم من غير از مقداري سر و صدا چيزي کم ندارد. فضاي عجيبي که مي خواستم قضا قورتکي ايجاد شده،در فيلم.اما جالبترين نکته برايم اين بود که در طول يک روز در سه تا از فيلم هاي بچه ها بازي کردم.و از همه جالبتر برايم بازي در فيلم يک موجود بسيار عجيب اما دوست داشتني است. از آن هنري هاي تمام و کمال. با اخلاق و رفتار با نمک. فيلمش خيلي جالب شده. البته قسمت بيشترش باز مي گردد به بازي احمقانه من!قرار است فيلمها را بفرستيم براي جشنواره فيلمهاي 100 ثانيه اي که چند روز ديگر در کرج آغاز مي شود
Posted by Picasa