جمعه، دی ۰۲، ۱۳۸۴

Jay Leno Phony Photo Booth

این ویدئو را از دست ندهید..شاهکار است.مردم از خنده