چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۵

کسوف

امروز براي عکاسي از کسوف به بام تهران مي روم. بين ساعت 1:30 تا 4:00 بعد از ظهر
 Posted by Picasa

2 Comments:

Anonymous ع.ش.ق said...

دم آبی خودکار رو که ادامه بدی ميرسی به اسم خودت :) بايد برات جالب باشه ;)

۱۱:۳۲ بعدازظهر  
Anonymous ع.ش.ق said...

ببخشيد آدرسش رو يادم رفت بگم http://einshinghaf.netfirms.com/Yadegar.jpg

۱۱:۳۳ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home