جمعه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۴

کاریکاتور های هولوکاست

اولین کاریکاتور هولوکاست

و

دومین

نظر شخصی من اینست که دومی از هر لحاظ شنیع است و آزار دهنده

s.f