سه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۴

والنتاين

چرا هر سال از والنتاين فقط ترافيک شبش نصيب من مي شود؟
 Posted by Picasa

1 Comments:

Anonymous nostalgic said...

its better than nothing i think...

۷:۴۶ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home