سه‌شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۳

بی تعطیلی


! Posted by Hello
خوشبختانه دیروز اکیپ شارژ شد.به مویی رسید و کار تعطیل نشد. به نیمه کار رسیده ایم. دوران عجیبی بود برایم. به خواست خودم همچنان قسمتهای باقیمانده را اصلاح می کنم. امروز با یکی از بر و بچه های بازیگر فعال این کار صحبت می کردم. او هم می گفت چنین چیزی بی سابقه است که نویسنده ای از ابتدا تا حداقل اواسط فیلمبرداری هنوز با انرژی و اشتیاق مشغول بازنویسی باشد.این کار را دوست دارم. هر روز ایده جدیدی پیدا می شود که می توان کار را با آن ورز داد و فیلمنامه پخته تری ساخت.به هر حال کار اول بود و بی تجربگی. شاید اگر ادامه پیدا کند و تجربه بیاید دیگر از این خبر ها نباشد. مزخرفی می نویس به جای دو سال دو ماهه تمامش می کنی.پول را بر می داری و الفرار