یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۳

اورکات دوست داشتنی


! Posted by Hello
اوضاع بد نیست. اما مشغولم.تا آخر این هفته بیشتر فرصت ندارم. برای آخرین تغییرات. فشار زیادی احساس می کنم. آزار دهنده نیست. اقلا آزار دهنده تر از سی ساله شدن!به هر حال پیش می رویم
اورکات را هم که یکی یکی آی اس پی ها فیلتر می کنند. اتفاقا تعجب می کنم چرا زودتر فیلتر نشده! عجیب است چنین شبکه های ارتباطی و شاید متحد کننده ای میان جوانان تا اینجا تحمل شده! به نظرمن اورکات بعد از گوگل بهترین سایتی است که از اساس مفهوم اینترنت را تحت الشعاع قرار داده. این همه ارتباط قدیمی احیا شده..این همه ارتباط جدید خوب.. این همه پیغام تبریک تولد..از کسانی که عمرا بعید بود اصلا تا صد سال دیگر از روز تولدت با خبر شوند م