چهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۳

کنگره پزشکان


! Posted by Hello
امروز نزدیک ظهر رفتم کنگره سراسری پزشکان عمومی. دانشگاه ایران.شرکتمان غرفه دارد. اما روز کاری من نبود. رفتم بلاسم با بلایای طبیعی قدیمی. دوستان و همکلاسی هایی که عمری با هم استرس مورنینگ و ویزیت و استاد و رزیدنت کشیده بودیم و حالا اسم هیچکدامشان یادم نبود. خیلی ها را دیدم. خوشبختانه آنها اکثرا من را می شناختند و متاسفانه من تنها چهره ها را به یاد می آوردم. روز پر باری بود. آنقدر تلفن گرفتیم و دادیم با بچه های قدیمی که باطری موبایلم تمام شد.فردا و پس فردا هم می روم.دیدن بر و بچه ها غنیمتی است. هر چند چهره ها همه در هم و گرفته است. به قول علیرضا پزشکان عمومی هم شده اند مثل جوانان. موجودات بدفرجامی که همه می خواهند یا وانمود می کنند برنامه ای برای وضع افتضاحشان دارند. شده ایم مسخره مردم. قشر شریف آسیب پذیر.نخبه و تباه شده
دیروز جلسه ماقبل آخر کلاس های دانشگاه بود. هر چه دلقک بوده جمع شده در کلاس اول من. چنان انرزی از من می برد که انگار دو مسابقه 120 دقیقه ای مهاجم بوده ام. خوشبختانه این ترم به سر می آید. هفته دیگر.