پنجشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۵

قهرمان را کشتيمعلاقه اي به نوشتن دوباره نداشتم. به هزار و يک دليل. اما امروز علي دايي پير تر از هميشه بود. انگار در عرض اين چند روز يک مرتبه افتاده بود. نابود شده بود. بيهوده سعي مي کرد خودش را سر پا نشان دهد. داغان شده بود. ما نابودش کرديم. در اين چند روز

امروز با علاقه منتظر برد آنگولا بوديم. بردن در اين بازي لذتي نداشت. نابودي کامل بعضي وقتها بيش از نيمه جان ماندن لذت دارد. ما همان موقع که يادمان رفت پيروزي بر مکزيک و پرتغال نه حق مسلم ما مردمان ورشکسته،که يک شگفتي است.. بازي را به خودمان باختيم. همه. من و شما... بد نبود اگر به دور دوم صعود مي کرديم و براي مدتي و يا شايد تا هميشه فراموش مي کرديم چه بر سرمان آمده.. اما نبرديم ولي متاسفانه فراموش کرده ايم ماجرا چيست و ما کجاي کاريم. ما تيمي بوديم که به رغم حضور در بين 32 تيم منتخب هيچ تيم بزرگي حاضر به بازي تدارکاتي با ما نشد و عجيب اينجاست که همه فراموش کرده ايم اين بزرگترين ضعف تجربه تيم ايران را... حالا بايد مقصر پيدا کنيم. چه کسي بهتر از علي دايي و برانکو و علي کريمي؟! لعنت به هر چه ايران و ايراني قهرمان کش است. يک روز طرف را تا عرض بالا مي بريم و روز بعد همان بالا رهايش مي کنيم تا با مخ به زمين بيافتد... ما ملت هميشه طلبکار احمق از خود راي فراموشکار... ما تيمي بوديم که بايد مي باختيم چون لايق باخت بوديم. بايد همه چيز يک مردم به همه چيزش بيايد.. ما مردم ورشکسته تنها در اين دنياي بزرگ به ناحق پي نشان دادن خود بوديم. مردمي که نان ندارند و قيم بيماري برايشان حق مسلم مي سازد.. از وحشت ملل ديگر.. از بمب اتم. لعنت به ما که فراموش مي کنيم يا از آن بدتر نمي دانيم چه جايگاهي در اين دنيا داريم و به غلط انتظار داريم جور ناکامي و غم و افسردگي و بيکاريمان را يک تيم ملي فوتبال بر دوش بکشد.

حالا باز بنشينيد براي علي دايي و ميرزاپور جوک بسازيد. شايد دلمان خنک شود. يا يک مشت دروغگو را با لذت در تلويزيون تماشا کنيم که دلايل باخت را برايمان بر مي شمارند.. بي اينکه جرات داشته باشند از واقعيت چيزي بگويند

 Posted by Picasa

3 Comments:

Anonymous ناشناس said...

kossher nagoo baba adame ehsasati, khob in ali dayi dige chetor mikhast berine too team, romario ya rivaldo ba oon azameteshoon ro vaghti dige karayi nadashtan az team brasil endakhtan biroon vali in ali daei porroo ke balatarinm eftekharesh zadan 5 ta gol be maldive bayad hatman hamishe fix bazi kone, etefaghan yeki az dalayele bakht iran hamin 10 nafare bazi kardaneshe va ridan ali dayi too hamin 4 ta mogheiat ke team gir miare, boro fahme footbaleto ziad kon bad bia mozakhraf benevis

۶:۵۰ بعدازظهر  
Anonymous ناشناس said...

jenab Salar, shoma be bimarie ghahraman parasti mobtala hastid. Daei ro hich kas majboor nakard aberooye khodesh va yek mellat ro bebareh. een khodkhahi e bimaargooneye Daei bood ke kar ro be inja resoond. sa'y konid be jaaye ehsasate khaam kami bishtar az mantegh estefadeh befarmaid.

۳:۵۳ قبل‌ازظهر  
Anonymous ناشناس said...

jenabe salar khan ham fahme footbal dare, ham khodesh pezeshke age bimari dashte bashe aval az hame khodesh mifahme.
badesh ham in ke salar harfesh in bood ke chera mardome iran inghadr ghadr nashnasan, yani adate hamishegie irania ine; aval yeki ro mikonan bot,va behtar az oun kasi nist, badesh dar arze kamtarin zaman hame chiz ro faramoosh mikonan va oun bot tabdil mishe be bad tarin adam, va ta jai ke momkene mikobanesh, chon faghat baladan ham digaro zire pa leh konan, dalayele ziadi bood baraye in bakht haa, dar har soorat, tim e meli mesdaghe khode ejtemae ma irani hast, na ham bastegi na nazm na modiriat na farhange kare goroohi va va va.
faghat mishe taasof khord.

۹:۲۵ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home