دوشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۳

قدمگاه


ghdmgh Posted by Hello
قدمگاه رویهم رفته فیلم بدی نبود.البته بار اصلی درام نه بر دوش کارگردان و فیلمنامه که بر دوش بازیگران حرفه ای فیلم بود. احساس کلی من بعد از دیدن فیلم این بود که سکانسهای حسی و کلیدی فیلم خوب از کار در نیامده اند. ضعف کارگردانی و عدم ظرافت در فیلمنامه این سکانسها را بی اثر و عقیم ساخته بود. به زعم من این فیلم را نمی توان متعلق به سینمای دینی دانست. قدمگاه بیشتر در رده فیلم هایی چون حضور و فارست گامپ قرار می گیرد. شاید اسم ژانر را بتوان گونه "هالوی خوش شانس" نامید...یا هالوی نظر کرده...-به هر حال بازی بابک حمیدیان را پسندیدم .بقیه بازیها هم اذیت نمی کرد.اما به هر حال دیدنش را توصیه می کنم