یکشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۳


ielts Posted by Hello

امروز بعد از ظهر پرواز می کنم. به اهواز. امیدوارم محیط آرامی پیدا کنم برای نوشتن. و جایی برای عکس گرفتن. صبح بی کار بودم. بریتیش کانسیل نزدیک ماست. محیط باحالی دارد. مادر قحبه ها هر چه دختر خوش هیکل و ناز در تهران بوده آنجا استخدام کرده اند. پاسپورت را برداشتم و رفتم آنجا. به بهانه گرفتن نتیجه امتحان آیلتس. قصدم این بود وقت بگذرانم. نتیجه را که در پاکت در بسته ای بود گرفتم و آمدم. حتی حوصله نگاه کردنش را هم نداشتم. بالاخره توی ماشین پاکت را باز کردم. اول فکر کردم اشتباه شده. واقعا عجیب بود. بدون حداقل یک روز آمادگی در امتحان شرکت کرده بودم. نتیجه خیلی خوب شده. اگر فقط دو هفته تمرین کرده بودم الان می توانستم به جای اهواز بروم سفارت استرالیا و نتیجه را بکوبم توی صورتشان. فقط یک نمره کم آورده ام... به هر حال اعتماد به نفس خوبی به من داد... فکر نمی کنم دیگر امتحان آیلتس بدهم