شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۳

بچه نوزده ماهه

بالاخره این سریال لعنتی رسما شروع شد.قرار شده تا حداکثر 10 روز دیگر بازنویسی نهایی را انجام دهم.جالب است هر چه جلوتر می روم شوق و ذوقم برای دیدن نتیجه تلاش دو ساله ام کمتر می شود. مثل پدری که بی صبرانه منتظر تولد اولین فرزندش بوده و به جای 9 ماه بچه لعنتی 19 ماه در شکم مادرش مانده. دیگر گور پدر بچه و مادر و بقیه که بیرون بیاید یا نیاید. اصلا همانجا بماند. آنموقع که مشتاق دیدارش بودیم نیامد