یکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۳

حکومت پلیسی..پلیس محلات

طرح جدید قوه قضاییه در ایجاد نیروهای محلی برای امر به معروف و نهی از منکر یاد آور گذشته های نه چندان دور است. دوران گشت های جند الله و ثار الله و هزار درد و مرض دیگر.اما اینها ظاهر ماجراست. اینها درد دین ندارند. ماجرا فقط کنترل نا آرامیهای سیاسی و در نطفه خفه کردن هر تحرک مردمی است. آنگونه که خودشان اعتراف کرده بودند و من امروز در روزنامه ایران خواندم تجربه موفق کا.گ.ب را الگوی خود قرار داده اند در ایجاد اینگونه پلیسهای محلی. اما نکته جذاب ماجرا اینجاست که اعلام کرده اند همه می توانند برای عضویت در این گروهها درخواست بدهند . اگر خبری شد. بهتر است همگی سعی کنیم در خواست عضویت بدهیم. با اینها باید به شیوه خودشان مقابله کرد...