شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۳

ذوب در ولایت

این تهوع لعنتی امانم را بریده. از کار و زندگی افتاده ام. نذر کرده ام از شرف گرو بگذارم اگر بهتر شود.ذوب در ولایت می شوم