شنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۵

برنامه نقد دو/اکبر عالمي/آن روي سکه

اکبر عالمي از زماني که برنامه"آن روي سکه" را در اوائل دهه شصت در شبکه دو اجراء ميکرد در ذهنم حک شده بود. بعد تر که دستان قوت گرفت که يک دوربين عکاسي را نگه دارد و سوادم قد داد که روي جلد بعضي کتابها را بخوانم،اولينشان کتاب"ظهور" همين جناب عالمي بود.در مورد ظهور و ثبوت در عکاسي. بعد هم که هنر هفتم. اما از همان سال که من قدم به تکمه تلويزيون نمي رسيد تا الان که احساس مي کنم اکثر قسمت زندگيم رفته و کميش باقي مانده،اين جناب دوست داشتني انگار که هيچ عوض نشده. بار آخري که ديدمش اولين بار بود که از نزديک مي ديدم اين قهرمان دوران کودکي و نوجواني يک انتلکت هنري را. در برنامه نقد دو. در مورد سريال روشناييهاي شهر. آنقدر خوش مشرب بود و ضمنا قبل از ضبط و بعد آن آنقدر از کارم تعريف کرد که ارادتم دو چندان شد.بعد از ضبط گفتم که آن روي سکه را مي ديده ام. گفت که در همين استوديو ضبط مي شده است. قريب به سي سال پيش. چه تقديري،براي من!

به گمانم يکشنبه اين هفته برنامه نقد دو پخش شود. دوستان ببينندمان. ديگر دليلي براي پنهان کاري نيست
 Posted by Picasa