شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۳

این یارو خل مشنگ اسم ما را هم آورده جزو عناصر خود فروخته..که سی شهریور یک سری تحرکاتی کرده ایم با هماهنگی حسین درخشان.هر چه فکر کردم یادم نیامد دو سه سال اخیر حرکت خاصی کرده باشم.یقینا طرف در تب شهادت در رکاب آقا مولا بن لادن می سوزد