دوشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۳

یک گوهر ناب

سه شب گذشته زمان دیدن یکی از بهترین سریالهای عمرم بود"فرشتگان در آمریکا".امشب این تجربه بی بدیل با تمام شدن قسمت ششم در ساعت سه صبح به پایان رسید اما طعم بی نظیرش تا سالها به یاد ماندنی است.. برایم.خدا قسمتتان کند
این روزها کمتر حال و حوصله نوشتنی باقیمانده. دوباره مود ننوشتن آمده سراغم. به لطف دوست دور و ندیده ای و تشویق مادرانه اش می نوشتم.. رشت نمورم کرده. هنوز آفتاب حسابی رویتم نکرده.فقط این دو سه شب سرحال آمده ام. با دیدن این شاهکار. تجربه لذت بخشی بود.فکر می کنم از فردا دوباره به زندگی عادی می پیوندم... م