شنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۳

کدامیک؟

از پنجشنبه که آمدم هنوز چمدان باز نشده.همیشه اینطور بوده. چمدان سفر مشهدم هنوز روی میز است. دیگر بی نظمی در وجودم نهادینه شده...اما دیگر اینکه بوش و کری رقابت جالبی دارند. شخصا فکر می کنم آدمی که مایکل.جی.فاکس را بنشاند آن جلو و سعی در تحریک احساسات عمومی داشته باشد آن هم به این صورت ..و کسی که دختر لزبین دیک چنی معاون جرج بوش را مستمسکی قرار دهد برای تمسخر عقاید بوش..اصولا آم جالبی نمی تواند باشد.جان کری آدم بهتری نسبت به بوش نیست. او به هیچوجه صداقت رقیبش را ندارد

1 Comments:

Anonymous ناشناس said...

دروغ‌گوتر از بوش ملاها هستند. اگر بوش در جایی مانند ایران اسلامی رییس می‌بود از ملاها و رهبران دینی-اسلامی نیز در زمینه دروغ‌گویی و تحجر و جنانت پیشی می‌گرفت ولی در امریکا هنوز نتونسته و احتمالن هرگز نمی‌تونه! بوش کسیه که از ابتدای کار با تقلب و دروغ رییس شد.

۶:۴۰ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home