دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۴

قضايا

امروز ظهر از جلوي زندان اوين رد مي شدم. نرسيده به زندان از دور يک پليس جوان راهنماي ديدم دندان تيز کرده بود. برگ جريمه در دستانش آماده بود. کمربند نبسته بودم. هنوز پنجاه متري مانده بود فرصت داشتم. ببندم نبستم. سرعتم آرام بود. جلوي پليس که رسيدم آرامتر هم شده بود. نگاهش کردم. او هم نگاهم کرد. دوباره نگاهش کردم. آنقدر که اشاره کرد بزنم کنار. کنار ايستادم. راحت مدارک خواست . دادم. پرسيدم چرا نگهم داشته. مي دانستم. اما پرسيدم. گفت کمربند. گفتم آهان! گواهينامه خواست گفتم ندارم. گفت جريمه... گفتم چقدر بدهم سر و تهش هم بيايد؟ مي خواست بازار گرمي کند. گفتم ول کن..چقدر؟ گفت ده هزار تومن. گفتم پنج. گفت شش. شش هزار تومان دادم. گذاشتم لاي کارت و الباقي دادم. پول رل برداشت. کارت بيمه من را هم نديده لاي پول ها برداشت و کرد در جيبش. ديدم. چيزي نگفتم. حوصله نداشتم. کاش ماشين را هم مي گرفت

بگذريم. اين نوشته مختصر بهنود درباره تاريخ سانسور يا منع مردم از دسترسي به اطلاعات را از دست ندهيد.

راستي. امروز هواي تهران آنقدر صاف بود که فکر مي کردي دست دراز کني نوک دماوند مشتي برف بر ميداري چه فايده.گور پدر همش
Posted by Picasa

1 Comments:

Anonymous سیدعباس سیدمحمدی said...

به نام خدا. آقای بازیگر آماتور. سلام علیکم. مربوط به نوشته ی جناب عالی در 29 دی 1382 به نام «بانک اسپرم». معمولاً ماها یا به شرع معتقدیم یا بی اعتقادیم. اگر بی اعتقاد باشیم، می گوئیم شرع «بی انعطاف و عقب مانده» است. استناد می کنیم به سخنان افراد غیر فقیه، مثل خانم پارسا که شما مثال زده ای و ذکر کرده ای. طبق شما، خانم محترم چنین گفته: «روحانيون در حقيقت نمی دانند اين چيست و ما چه کار می کنيم وگرنه هيچوقت اجازه آن را به ما نمی دادند.» فرمایش ایشان هم هم در مقدمه («روحانیون در حقیقت نمی دانند این چیست و ما چه کار می کنیم») و هم در نتیجه («وگرنه هیچوقت اجازه ی آن را به ما نمی دادند») متزلزل است. ــ ببخشید. «نماز» هم امری شرعی و تعبدی است. شما طبق «اعراب بدوی» عمل نکن. طبق حسین درخشان آوانگارد: http://i.hoder.com/archives/2005/11/051124_014728.shtml عمل کن. ــ اگر مایل بودی در http://seyyedmohammadi.blogfa.com/post-7.aspx مقاله ی من به نام «درباره ی املای مستقلن/ظاهرن/قبلن/احتمالن» را مطالعه کن. ــ با احترام. موفق باشی.

۴:۱۷ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home